Wybrane składniki współczesnych szczepionek

 Składniki szczepionek obecne w rutynowych szczepionkach:

◾️Formaldehyde/Formalina – Wysoce toksyczna systematyczna trucizna i czynnik rakotwórczy.

◾️Betapropiolactone – Toksyczna substancja chemiczna i rakotwórcza. Może powodować śmierć/trwałe uszkodzenie ciała po bardzo krótkim narażeniu na małe ilości. Żrący środek chemiczny.

◾️Hexadecyltrimethylammonium bromek – Może powodować uszkodzenie wątroby, układu sercowo-naczyniowego i ośrodkowego układu nerwowego. Może powodować skutki reprodukcyjne i wady wrodzone.

◾️Aluminum wodorotlenek, fosforan glinu i sole glinu – Neurotoksyna. Niesie ryzyko długotrwałego zapalenia/obrzęku mózgu, zaburzeń neurologicznych, choroby autoimmunologicznej, choroby Alzheimera, demencji i autyzmu. Przenika do mózgu, gdzie utrzymuje się w nieskończoność.

◾️Thimerosal (rtęć) – Neurotoksyna. Indukuje uszkodzenia komórkowe, zmniejsza aktywność oksydacyjno-redukcyjną, degenerację komórkową i śmierć komórek. Powiązana z zaburzeniami neurologicznymi, chorobą Alzheimera, demencją i autyzmem.

◾️Polysorbate 80 & 20 – Przekracza barierę krew-mózg i przenosi ze sobą aluminium, tiomersal i wirusy; umożliwiając im dostanie się do mózgu.

◾️Glutaraldehyde – Toksyczna substancja chemiczna używana jako środek do dezynfekcji wrażliwego na ciepło sprzętu medycznego.

◾️Fetal Bovine Serum – pozyskiwane z płodów bydlęcych (krów) pobranych od ciężarnych krów przed ubojem.

◾️Human Diploid Fibroblast Cells – abortowane komórki płodu. Obce DNA ma zdolność do interakcji z naszym własnym.

◾️African Green Monkey Kidney Cells – Mogą przenosić rakotwórczego wirusa SV-40, który skaził już około 30 milionów Amerykanów.

◾️Acetone – Może powodować uszkodzenia nerek, wątroby i nerwów.

◾️E.Coli – Tak, dobrze przeczytałeś.

◾️DNA od świńskiego (pig) Circovirusa typu-1.

◾️Human kultury embrionalnych komórek płucnych (z abortowanych płodów)

Wszystkie te składniki można obejrzeć na stronie CDCs.

Możesz również polubić…