Szwajcaria zabroniła wykrywanie raka mammogramem

W 2013 roku, Szwajcarska Rada Medyczna została poproszona o przygotowanie przeglądu badań przesiewowych w kierunku mammograficznym. Dwaj doktorzy: Nikola Biller-Andorno i Peter Juni, MD, wzięli udział w badaniach opisanych w New England Journal of Medicine.

W 2016 roku szacowano, że około 246,660 nowych przypadków inwazyjnego raka piersi zostanie rozpoznanych u kobiet w Stanach Zjednoczonych oraz 61 000 nowych przypadków nieinwazyjnego raka piersi.

Mammogramy kłamią?

Mammogramy nadal traktowane są jako najbardziej skuteczne narzędzie do badań przesiewowych w wykrywaniu raka piersi.

Jednak ci dwaj lekarze byli zszokowani odkryciem. Okazuje się, że istnieją bardzo słabe dowody wskazujące na korzyści płynące z badań mammograficznych.

Kanadyjskie krajowe badanie przesiewowe w kierunku raka piersi, które przeprowadzono w ciągu 25 lat, pokazało, że 106 z 484 wykrytych nowotworów jest nietrafionych.

Fakt, że korzyści z tej formy badań nad rakiem są tak zawyżone, wydaje się niepokojący dla społeczności medycznej i pacjentów.

Kolejne badania, to 10 prób obejmujących ponad 600 000 kobiet ujawniły, że można zapobiec tylko jednej śmierci na 1000 badanych kobiet.

W lutym 2014 roku opublikowano raport prowokując Szwajcarską Radę Medyczną do działania, aby ocenić jakość badań przesiewowych w kierunku mammograficznym oraz przekazać kobietom prawdziwą wiedzę o badaniach mammograficznych.

Jaki wniosek wypływa z raportu?

Za każde uratowane życie przy użyciu badań mammograficznych, 3-14 kobiet dostaje fałszywą diagnozę o posiadanym nowotworze.

Rezygnacja z programów badań mammograficznych

Przeglądając dane dotyczące wszystkich zgonów z powodu raka piersi u kobiet w Stanach Zjednoczonych, które raz do roku przez 10 lat poddawały się mammografii, można zauważyć, że:

  • 490-670 kobiet ma fałszywe wyniki badań mammograficznych z powtórzonym egzaminem.
  • 70-100 kobiet ma zwykle niepotrzebną biopsję.
  • 3-14 kobiet padło ofiarą zdiagnozowanego raka piersi.

Ponadto, 50 procent kobiet ma tkankę piersiową, która jest gęsta. To sprawia, że ​​bardzo trudno jest dokładnie odczytać mammogramy. Dlatego, zarówno gęsta tkanka piersi, jak i nowotwór pojawiają się na zdjęciu rentgenowskim.

To jest kolejny powód na powstanie licznych błędów, powodujących niepotrzebne skierowanie kobiet na chemioterapie. Skuteczność chemioterapii, to 3-10%. Reszta osób umiera.

Ze względu na brak dowodów na poparcie skuteczności mammografii i wyraźne potencjalne ryzyko związane z błędnym wykrywaniem nowotworu, szwajcarski zarząd medyczny zdecydował zalecić rezygnację z programów badań mammograficznych.

Mammogramy wywołują nowotwory

Badanie opublikowane w Europejskim Dzienniku Urzędowym Zdrowia Publicznego zatytułowanym „Trendy w dystrybucji etapu raka piersi przed, w trakcie i po wprowadzeniu programu badań przesiewowych w Norwegii” wykazały, że badania przesiewowe piersi rzeczywiście zwiększają częstość występowania nowotworów.

Badanie, które wykorzystało ogromną próbę populacji: 1,8 miliona kobiet norweskich, u których rozpoznano raka piersi w latach 1987 – 2010, opisuje:

„Roczna częstość występowania zlokalizowanego raka piersi wśród kobiet w wieku 50-69 lat wzrosła z 63,9 na 100 000 przed wprowadzeniem screeningu do 141,2, co odpowiada stosunku 2,21 (95% przedział ufności: 2,10, 2,32). Częstość występowania większej liczby zaawansowanego raka zwiększyła się z 86,9 do 117,3 na 100 000, co odpowiada wzrostowi 1,35 (1,29; 1,42). Wśród młodszych kobiet, które nie kwalifikowały się do badań przesiewowych, ich częstość zachorowań na nowotwory pozostawała na stałym poziomie”.

Jeden z artykułów opublikowany w 2011 roku w brytyjskim dzienniku medycznym miał udowodnić, że badanie piersi przez mammografię wiąże się ze znacznym spadkiem umieralności na raka w porównaniu z innymi krajami, które nie oferowały tej usługi.

Autorzy nie oczekiwali takich rezultatów.

Po analizie okazało się, że odnotowano spadek umieralności na raka piersi wśród kobiet, u których nie przeprowadzono badań przesiewowych. Doszli do wniosku, że niedawna tendencja spadkowa umieralności na raka piersi nie miała nic wspólnego z badaniami przesiewowymi i wszystkim, co dotyczy poprawy leczenia i świadczenia usług.

Inne badanie opublikowane niedawno w brytyjskim dzienniku medycznym stwierdziło, że regularne badania mammograficzne nie zmniejszają wskaźników zgonów na raka piersi. Autorzy nie znaleźli żadnych dowodów, które sugerują, że mammogramy są bardziej skuteczne, niż osobiste badania piersi w celu wykrycia raka w określonej grupie wiekowej.

Opracowała: Marta Brzoza

Możesz również polubić…